Maneno ya siri

Tume juu ya Mukutano Mkuu iko situe ku 1 Music Circle North, Nashville, TN 37203, inapata ma données ya kibinafsi kutoka kwako kwa juu ya makusudi na ya halali ya kuandaa Mukutano Mkuu. Tuta traite na kustocker maelzo yako kwa juu ya hizi malengo tu na hatuta bakiana na habari yako kwa muda mrefu zaidi kuliko venye inafaa juu ya kufikia malengo hiyo. Ripoti ya Mukutano Mkuu inaweza kuwekewa kwa muda yenye haijulikane chini ya ulinzi makali kwa malengo yenye iko limite na ya halali juu ya kuweka maelezo ya kihistoria. Uko na haki, kwa wakati yoyote, (1) kupinga kuwekewa na traitema ya ma données zako binafsi; (2) kufanya ma données zako zivutiwe kutoka ndani ya liste za données yetu, hata kama haitoi malengo ya halali yenye ilitolewa haiwezekane; (3) kuomba kurekebisho ya ma données zenye aziko sawa ao azikumalizika; na (4) ku depoze malalamiko mbele ya Mamlaka ya Usimamizi ya Maagizo Mkuu ya Ulinzi ya Données (GDPR). Hatuta hamisha habari zako kwa mutu yeyote wa tatu bila kibali yako isipokuwa iko ni lazima juu ya kufikiya malengo ya biashara ya halali. Kama uko na swali yoyote, ao ungelipenda kutumia haki yoyote zenye zimetajwa pale yulu, tunakulomba uweze ku contacter ofisi yetu kwa generalconference@umcgc.org ao 615-369-2352.